OŞORHEI Oșorhei

Data publicării: Octombrie 16, 2019
 • Locaţie: Oșorhei, Oșorhei - comună, Bihor, administrator bihor.ro

OŞORHEI


 


DATE GENERALE


Comuna Oşorhei este situată pe terasele râului Crişul Repede, în partea de est a municipiului Oradea, la o distanţă de 8 km faţă de centrul oraşului acoperind o suprafaţă de 6.492 ha.


Satul de reşedinţă este Oşorhei, comuna având în componenţă încă 4 sate şi anume: Alparea, Cheriu, Felcheriu şi Fughiu.


Prima atestare documentară a satului Oşorhei datează din anul 1236.


HIDROGRAFIA


Teritoriul comunei este străbătut de următoarele cursuri de apă: Crişul Repede, care parcurge comuna pe o distanţă de 8 km, Canalul Morii, Crişul Mort, Valea Tăşadului şi Valea Bonarului.


Pe cursul râului Crişul Repede s-a construit o hidrocentrală între comuna Oşorhei şi Ineu, iar în aval de satul Fughiu este situat bazinul compesator, care va asigura alimentarea cu apă a municipiului Oradea.


VEGETAŢIA


În partea de sud a comunei se găseşte pădurea Felcheriu – Alparea –Cheriu, care se întinde pe o suprafaţă de 1.519 ha. În zona de deal, flora forestieră este constituită din lemn de esenţă tare precum: carpenul, cerul şi fagul.


POPULAŢIA


Comuna însumează în prezent, un număr de 5.875 de locuitori, din care: 65% români, 22% maghiari, 10% rromi şi 3% de alte etnii. Din punct de vedere al repartizării pe culte religioase: 3.497 sunt de religie ortodoxă, 379 romano-catolici, 798 reformaţi, 864 penticostali, restul fiind de alte confesiuni.


OCUPAŢII


Îndeletnicirile de bază ale locuitorilor acestei zone sunt: agricultura şi creşterea animalelor, iar pe lângă acestea s-au dezvoltat şi meşteşugurile.
 


Biserica ortodoxă monument istoric din Oşorhei, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construită în anul 1710 în formă de cruce. Din punct de vedere arhitectural, edificiul aparţine stilului bizantin. În anul 1926, s-a restaurat pictura veche, de pe boltă şi iconostas.


 


Distribuie

Postări asemănătoare

 • Băile Felix
  Băile Felix
  Imagini din Bihor - ( Băile Felix - stațiune) - Octombrie 25, 2019

  Băile Felix

 • SÂNICOLAU ROMÂN
  SÂNICOLAU ROMÂN
  Imagini din Bihor - Sânnicolau Român (Sânnicolau Român - comună) - Octombrie 25, 2019

  SÂNICOLAU ROMÂN   Satul Sânicolau Român este aşezat în vestul judeţului Bihor, la aproximativ 2 km de graniţa cu Ungaria. Primele aşezări omeneşti pe aceste locuri datează din sec. IV-III î.e.n. Acest lucru es...

 • Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Imagini din Bihor - Copăceni (Sâmbăta - comună) - Octombrie 25, 2019

  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului este monument istoric şi a fost construită probabil în anul 1750. Construcţia este făcută din lemn masiv de stejar. În decursul anilor, biserica nu a suferit nici o modifi...