LUGAŞU DE JOS Lugașu de Sus

Data publicării: Octombrie 16, 2019
 • Locaţie: Lugașu de Sus, Lugașu de Jos - comună, Bihor, administrator bihor.ro

LUGAŞU DE JOS


 


Satul Lugaşu de Jos este atestat documentar prima dată între anii 1291-1294, iar în 1406 sunt pomenite pentru prima dată cele două Lugaşuri.


Lugaş credem că-şi trage urmele după tradiţie de la întinsele plantaţii de vii de pe dealul unde se mai văd încă urme vechi. Pe aceste locuri sătenii şi-au săpat pivniţe pentru păstrarea vinului.


Comuna Lugaşu de Jos este aşezată în partea centrală a judeţului Bihor şi cuprinde 3 sate: Lugaşu de Jos, Urvind şi Lugaşu de Sus, acestuia din urmă fiindu-i anexat şi cătunul Termezeu.  Populaţia comunei este de aproape 3300 de locuitori.


Cea mai mare parte din suprafaţa comunei se întinde în depresiunea Vad Borod.


Reţeaua hidrografică a comunei cuprinde râul Crişul Repede şi văile - pârâuri de pe malul drept al acestuia, care-şi au obârşia în zona pre-montană a munţilor Plopişului. Aceste văi sunt Valea Muţii, Valea Lolii, Valea Ungurului şi Poposala. Pe toată porţiunea din dreptul comunei Lugaş, Crişul Repede este amenajat cu 2 mari lacuri. Amenajarea are dublu rol, acela de regularizare a cursului râului şi de producere a curentului electric în două hidrocentrale de 9 MW fiecare.


În ceea ce priveşte flora şi fauna, speciile cele mai răspândite sunt: gorunul, carpenul, plopul, fagul, măcieşul, porumbarul, iar la animale: vulpile, mistreţii şi căprioarele. Apele lacului sunt populate cu diferite specii de peşti precum: mreana, ştiuca, crapul şi chiar păstrăvul.

Distribuie

Postări asemănătoare

 • Băile Felix
  Băile Felix
  Imagini din Bihor - ( Băile Felix - stațiune) - Octombrie 25, 2019

  Băile Felix

 • SÂNICOLAU ROMÂN
  SÂNICOLAU ROMÂN
  Imagini din Bihor - Sânnicolau Român (Sânnicolau Român - comună) - Octombrie 25, 2019

  SÂNICOLAU ROMÂN   Satul Sânicolau Român este aşezat în vestul judeţului Bihor, la aproximativ 2 km de graniţa cu Ungaria. Primele aşezări omeneşti pe aceste locuri datează din sec. IV-III î.e.n. Acest lucru es...

 • Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Imagini din Bihor - Copăceni (Sâmbăta - comună) - Octombrie 25, 2019

  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului este monument istoric şi a fost construită probabil în anul 1750. Construcţia este făcută din lemn masiv de stejar. În decursul anilor, biserica nu a suferit nici o modifi...