Drăgeşti Drăgești

Data publicării: Octombrie 7, 2019
 • Locaţie: Drăgești, Drăgești - comună , Bihor, administrator bihor.ro

DRĂGEŞTI


 


DATE GENERALE


Comuna Drăgeşti ocupă o poziţie centrală faţă de extremitatea sudică şi cea nordică a judeţului Bihor. Este aşezată pe şoseaua naţională DN 76 Oradea – Beiuş, la o distanţă de 26 km faţă de Oradea şi se întinde pe o suprafaţă de 5.268 ha.


Ca unitate administrativ-teritorială comuna Drăgeşti este compusă din următoarele localităţi: Drăgeşti, care este reşedinţa comunei, Dicăneşti, Stracoş, Tăşad şi Topeşti.


SCURT ISTORIC


Teritoriul acestei comune este locuit de peste 2200 de ani, fapt dovedit de descoperirile arheologice.


Prima atestare documentară a satului Drăgeşti datează din anul 1560. Din punct de vedere etimologic denumirea acestei localităţii, este posibil să provină de la numele voievodului "Drag" (Dragoş) al Maramureşului, care se presupune că într-o anumită perioadă şi-ar fi extins posesiunea până în această zonă.


În anul 1980 în satul Drăgeşti, în apropierea şoselei Oradea – Beiuş, a fost descoperit un tezaur monetar de argint, compus din monede, fibule, brăţări, precum şi alte podoabe din secolele II-I î.e.n., tezaurul se găseşte la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.


RELIEFUL


Situat în regiunea deluroasă pe versanţii sud-vestici ai Munţilor Pădurea Craiului, teritoriul comunei Drăgeşti prezintă un relief accidentat, cu altitudini ce variază între 400 şi 850 m, predominând suprafeţele de înălţimi ale căror culmi ating între Drăgeşti şi Dicăneşti 800 m – Culmea Purcel.


HIDROGRAFIA


Regiunea comunei Drăgeşti este străbătută de câteva pârâuri precum: Valea Benţii, Valea Rechest, Valea Tăşadului şi Valea Peşterii; care se unesc în pârâul Holod, afluent al Crişului Negru.


VEGETAŢIA


În flora forestieră din zonă predomină esenţe de fag, stejar, carpen, cer, gorun şi salcâm, lipsind răşinoasele.


AGRICULTURA


Suprafaţa destinată agriculturii este de 3.937 ha, iar principalele culturi sunt cele de porumb, grâu şi trifoliene, regiunea fiind prielnică şi pentru creşterea animalelor.
 


Biserica din Drăgeşti cu hramul Pogorârea Sf. Duh a fost construită între anii 1933-1936, în stil brâncovenesc, sub formă de cruce. În interior are o frumoasă pictură murală. Meşterul constructor a fost Babeii, din Beiuş.


 

Distribuie

Postări asemănătoare

 • Băile Felix
  Băile Felix
  Imagini din Bihor - ( Băile Felix - stațiune) - Octombrie 25, 2019

  Băile Felix

 • SÂNICOLAU ROMÂN
  SÂNICOLAU ROMÂN
  Imagini din Bihor - Sânnicolau Român (Sânnicolau Român - comună) - Octombrie 25, 2019

  SÂNICOLAU ROMÂN   Satul Sânicolau Român este aşezat în vestul judeţului Bihor, la aproximativ 2 km de graniţa cu Ungaria. Primele aşezări omeneşti pe aceste locuri datează din sec. IV-III î.e.n. Acest lucru es...

 • Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Imagini din Bihor - Copăceni (Sâmbăta - comună) - Octombrie 25, 2019

  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului este monument istoric şi a fost construită probabil în anul 1750. Construcţia este făcută din lemn masiv de stejar. În decursul anilor, biserica nu a suferit nici o modifi...