COPĂCEL Copăcel

Data publicării: Octombrie 7, 2019
 • Locaţie: Copăcel, Copăcel - comună, Bihor, administrator bihor.ro

COPĂCEL


 


DATE GENERALE


Comuna Copăcel este situată la o distanţă de 22 km sud-est de municipiul Oradea. Se învecinează la Nord cu comuna Săcădat, la Sud cu comuna Drăgeşti, la Est cu comuna Vârciorog, la Vest cu comuna Hidişelu de Sus, iar în Nord-Vest cu comuna Oşorhei.


Comuna are următoarele sate: satul Copăcel (reşedinţa comunei) Chijic, Sărand, Surduc, Poiana-Tăşad şi Bucuroaia.


Bătrânii satului vorbesc despre prima aşezare a satului Copăcel în “Dealul Pietroi” dovadă fiind resturile de vase descoperite pe vechea vatră. Noua aşezare a satului Copăcel, reşedinţa de comună s-a constituit în urma cu 280 - 320 de ani.


                RELIEFUL


În ce priveşte relieful, comuna este în cea mai mare parte deluroasă, dealurile Copăcelului fiind o prelungire a dealurilor Tăşadului cu o înălţime medie de 300 m.


CLIMA


Clima caracteristică comunei este clima de deal cu ierni scurte dar aspre şi veri calde. Ploile sunt destul de abundente în lunile mai-iunie şi septembrie-octombrie.


REŢEAUA HIDROGRAFICĂ


Apele curgătoare din raza comunei au un curs permanent cu un debit redus. Cele mai importante văi sunt: Valea Pietrii care izvoreşte din cei 2 afluenţi din aproprierea localităţilor Poiana şi Vârciorog şi Valea de Rugi care izvoreşte din dealurile Tăşadului.


VEGETAŢIA


Mare parte a dealurilor din comună sunt acoperite cu păduri de cer, carpen, gorun şi fag. Pădurea care a ocupat şi ocupă suprafeţe întinse din comună a constituit mediu prielnic pentru existenţa unei faune bogate: lupi, căprioare, vulpi, mistreţi etc


FAUNA


Pădurea care a ocupat şi ocupă suprafeţe întinse în comună, a constituit mediu prielnic pentru existenţa unei faune bogate: lupi, căprioare, vulpi. Vânătoarea a constituit o sursă suplimentară de existenţă, ea fiind aceea care a completat hrana şi îmbrăcămintea  omului. Animalele care se vânau mai mult erau: iepurii, mistreţii, vulpile şi fazanii.

Distribuie

Postări asemănătoare

 • Băile Felix
  Băile Felix
  Imagini din Bihor - ( Băile Felix - stațiune) - Octombrie 25, 2019

  Băile Felix

 • SÂNICOLAU ROMÂN
  SÂNICOLAU ROMÂN
  Imagini din Bihor - Sânnicolau Român (Sânnicolau Român - comună) - Octombrie 25, 2019

  SÂNICOLAU ROMÂN   Satul Sânicolau Român este aşezat în vestul judeţului Bihor, la aproximativ 2 km de graniţa cu Ungaria. Primele aşezări omeneşti pe aceste locuri datează din sec. IV-III î.e.n. Acest lucru es...

 • Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului
  Imagini din Bihor - Copăceni (Sâmbăta - comună) - Octombrie 25, 2019

  Biserica ortodoxă din Copăceni cu hramul Adormirea Maicii Domnului este monument istoric şi a fost construită probabil în anul 1750. Construcţia este făcută din lemn masiv de stejar. În decursul anilor, biserica nu a suferit nici o modifi...